top of page

Lean Construction – czym jest i dlaczego się opłaca?

Zaktualizowano: 13 paź 2023
Wdrożenie zasady „mniej znaczy więcej” do projektowania i zarządzania procesami budowlanymi, zapoczątkowało powstanie koncepcji znanej jako Lean Construction. Podejście łączy w sobie wiele technik, które bazują na minimalizacji marnotrawstwa, usprawnianiu procesów i efektywniejszym wykorzystywaniu posiadanych zasobów. Dzięki temu Lean Construction pozwala m.in. na redukcję kosztów i skrócenie czasu trwania projektów. W czym tkwi sukces tej metody?


 

Z tego artykułu dowiesz się:

- Czym jest Lean Construction i jaka jest jego geneza?

- Jakie narzędzia są wykorzystywane w Lean Construction?

- Jakie korzyści daje wdrożenie Lean Construction?


 

Co to jest Lean Construction i jaki ma cel?


Lean Management to podejście do zarządzania wywodzące się historycznie z filozofii, kultury i historii Japonii, jednak zawiera także elementy metod i narzędzi amerykańskich. Zanim filozofia zapoczątkowana przez Toyotę zaczęła być propagowana na całym świecie, Toyota Production System (TPS) został opracowany w fabrykach produkujących samochody tej marki. Stanowił zbiór technik i narzędzi do zarządzania procesami, pozwalających na zwiększenie efektywności produkcji. Krąży anegdota, że Amerykanie byli zaskoczeni podczas wizyty w zakładach produkcyjnych Toyoty, gdy odkryli, że na końcowym etapie nie ma pracownika, który dopasowuje drzwi za pomocą gumowego młotka. Japończycy wyjaśnili, że u nich dopasowanie drzwi odbywa się na etapie projektowania.


W Lean Construction chodzi dokładnie o to samo, tylko na placu budowy. Podejście to zyskało popularność w latach 90. XX wieku jako sposób na minimalizowanie opóźnień, kosztów i błędów. Dzięki wdrożeniu koncepcji Lean, proces budowy staje się także bardziej przewidywalny i stabilny.Jak działa Lean Construction?


Lean Construction można w maksymalnym uproszczeniu sprowadzić do trzech podstawowych zasad, na których opiera się cała koncepcja. Są to:

 1. eliminacja strat czasu: pod tym pojęciem rozumie się redukcję czasu spędzonego na niepotrzebnych czynnościach, które nie wnoszą żadnej wartości dla procesu budowlanego;

 2. poprawa przepływu pracy: oznacza usprawnienie procesów po to, aby przebiegały w jak najbardziej efektywny sposób;

 3. harmonizacja pracy: czyli skoordynowanie pracy różnych osób, przedsiębiorstw i podmiotów zaangażowanych w proces budowlany, aby uniknąć opóźnień.

W ramach Lean Construction stosuje się wiele technik i narzędzi, służących osiąganiu zakładanych celów.Narzędzia stosowane w Lean Construction


Lean Construction to podejście do zarządzania projektami budowlanymi, którego elementy można z łatwością testować i wprowadzać w życie bazując na różnych praktycznych metodach planowania pracy. Zastosowanie ich w praktyce wnosi więcej elastyczności do długotrwałych projektów przy jednoczesnym zachowaniu kontroli nad przebiegającymi etapami prac, o co czasami w budownictwie ciężko, ponieważ początkowy harmonogram prac na pewnym etapie rozbiega się z rzeczywistością.

 • System planowania (ang. Last Planner System), polegający na ustaleniu harmonogramu pracy w sposób elastyczny za pomocą wyznaczania celów, które chcemy osiągnąć i śledzenia ich postępu na bieżąco. Dzięki przyglądaniu się temu procesowi na bieżąco, w razie opóźnień, można efektywnie wprowadzać zmiany i korygować początkowe założenia. Harmonogram nie służy bowiem jako zadanie do odhaczenia na początku budowy, ale jest jej integralną częścią na każdym etapie realizacji, zmienia się w dynamiczny sposób i odwzorowuje realne postępy, nie tylko założenia.

 • Mapowanie procesów (ang. Value Stream Mapping) to technika pozwalająca na wizualizację tego w jaki sposób organizuje się pracę i przepływ informacji w firmie, a co za tym idzie znajduje również świetne zastosowanie w budownictwie, gdzie codziennie akceptuje się wiele dokumentów. Dzięki mapowaniu procesów możemy spojrzeć krytycznym okiem na sposób obiegu informacji i zawczasu zidentyfikować procesy, które niepotrzebnie zabierają czas, a także zastanowić się jak wyglądałby idealny proces i do niego dążyć dzięki cyklicznym warsztatom.

 • Kaizen – podejście skupiające się na ciągłym doskonaleniu procesów poprzez wprowadzanie niewielkich, ale systematycznych udoskonaleń. Stosując Kaizen cały czas przypatrujemy się naszym planom i nieustannie je zmieniamy, dostosowując je do aktualnych warunków, ponieważ jest to proces cykliczny. Wszelkie problemy traktujemy jako pretekst do usprawnień, szukamy raczej rozwiązań prostych niż idealnych.

 • Wizualne zarządzanie (ang. Visual Management) - tak jak laptop w zrozumiały sposób pokazuje stan baterii, tak samo możemy wizualizować postęp prac w budownictwie i już na bardzo wstępnym etapie myśleć o tym, żeby wszelkie materiały przez nas tworzone były czytelne dla osób niezwiązanych z projektem. Dzięki temu zaoszczędzimy czas marnowany na dekodowanie informacji i ustaleń na jakim etapie postępu prac jesteśmy. Gdy wszystko jest przejrzyste od początku łatwiej identyfikować problemy i podejmować decyzje.

Metoda Lean i sposoby jej egzekwowania dążą przede wszystkim do minimalizowania błędów i sprawnego podejmowania decyzji za pomocą ciągłych usprawnień. BinderLess świetnie wpisuje się w te założenia, dzięki możliwości koordynacji obiegu dokumentów online, platforma umożliwia lepsze zaplanowanie procesów na początkowym etapie i umożliwia wykrywanie przestojów, gdy tylko się pojawią.
Korzyści dla przedsiębiorstw budowlanych


Zastosowanie podejścia Lean wymaga zmian w kulturze organizacyjnej, innego podejścia do pracy, a także zmian procesów, ale warto podjąć to wyzwanie. Dzięki wykorzystaniu metodologii Lean Construction, firma może:

 • zwiększyć wydajność swoich projektów, skrócić czas ich realizacji i zwiększyć zyski

 • minimalizować koszty, które wynikają z marnotrawstwa i niedoskonałości procesów,

 • poprawić jakość prac budowlanych,

 • stać się bardziej elastyczna i łatwiej dostosowywać się do zmieniających się warunków na budowie,

 • lepiej wykorzystać umiejętności i wiedzę pracowników, co zwiększa ich zaangażowanie i motywację do pracy,

 • usprawnić komunikację i przepływ informacji.


Wdrożenie Lean Construction to rozwiązanie dla tych firm budowlanych, które chcą zwiększyć swoją wydajność, poprawić jakość pracy i zminimalizować koszty a dzięki temu – zwiększyć konkurencyjność.

209 wyświetleń0 komentarzy

Comments


bottom of page