top of page

W jaki sposób kobiety usprawniają pracę na budowie

Zaktualizowano: 13 paź 2023Jak podaje Izba Inżynierów Budownictwa, w 2022 r. kobiety stanowiły 13% ogółu jej członków. Patrząc przez pryzmat statystyk, są więc wciąż w mniejszości, jeśli chodzi o kadrę branży budowlanej. Na szczęście to się zmienia! Coraz więcej pań decyduje się na karierę w budownictwie i to nie tylko na stanowiskach biurowych czy administracyjnych. Spełniają się jako architektki, projektantki, czy inżynierki i to z korzyścią dla branży!

W świecie budownictwa, niegdyś całkowicie zdominowanym przez mężczyzn, kobiety coraz śmielej stawiają kroki na placach budów i w zarządzaniu projektami. Ich wkład jest nie tylko widoczny, ale również bardzo korzystny dla rozwoju całego budownictwa. Jakie cechy i wartość wnoszą do tego mocno zmaskulinizowanego środowiska?Wytrwałość i dokładność

Tym co między innymi różni kobiety od mężczyzn w kwestiach zawodowych, jest przede wszystkim ich podejście do wykonywania zadań. Kobiety są znacznie bardziej uważne na detale i zwykle większą rolę niż mężczyźni zwracają na estetykę, co pozytywnie przekłada się na jakość prac budowlanych. Ich dokładność jest kluczowa nie tylko w fazie planowania, ale także podczas realizacji projektów, wyróżniają się przy tym wyjątkową wytrwałością i zdolnościami przestrzegania harmonogramów. Większa liczba kobiet w branży budowlanej oznacza zatem więcej tematów zakończonych na czas, także tych skomplikowanych, co przekłada się zwiększenie konkurencyjności firm, w których pracują.


Niemniej, jak zauważa Natalia Zioło, kierowniczka ds. roszczeń, mimo niezaprzeczalnych zalet, rola kobiet w budownictwie jest w dalszym ciągu pomijana, przez co ich obecność w branży budowlanej wymaga z ich strony prawdziwej determinacji. – W pierwszej kolejności kobiety muszą przebić się przez mur stereotypów, poglądów i patriarchatu. Dopiero wtedy mogą zaprezentować swoje umiejętności. – zauważa. – To demotywuje, pozbawia energii. Tymczasem, dla korzyści ogółu, energia kobiet powinna zostać spożytkowana na działanie, nowe pomysły. Budowanie różnorodnych zespołów sprzyja sprawnemu realizowaniu zadań. Przecież każdy z nas ma inne pomysły, doświadczenia, wiedzę. Umiejętność spojrzenia na powstały problem z różnych perspektyw może przynieść najkorzystniejsze rozwiązanie dla realizowanego zadania. – dodaje.
Zdolności komunikacyjne

Sprawna komunikacja kobiet sprawia, że coraz więcej firm budowlanych zaczyna dostrzegać korzyści wynikające z ich udziału w projektowaniu i realizowaniu inwestycji, które opierają się na relacjach międzyludzkich. W dzisiejszych czasach, gdy dynamika projektów budowlanych wymaga płynnej interakcji między różnymi zespołami, ich kompetencje są niezastąpione. Kobiety przynoszą ze sobą na plac budowy nie tylko fachową wiedzę, lecz także umiejętność nawiązywania konstruktywnego dialogu.

Zdolność jasnego wyrażania swoich myśli i pomysłów sprzyja twórczej wymianie opinii, co w efekcie prowadzi do lepszych rozwiązań. Kobiety w branży budowlanej częściej wykazują się empatią i zdolnością słuchania, co przekłada się na zrozumienie potrzeb klientów i pracowników, a tym samym pozwala tworzyć atmosferę, w której po prostu dobrze się pracuje.Kreatywność i innowacyjność

Kolejną cechą, na którą warto zwrócić uwagę jest zdolność do myślenia poza utartymi schematami, która otwiera drzwi do nowych, inspirujących rozwiązań w projektach architektonicznych i technologicznych. Ta unikalna perspektywa ma szczególne znaczenie w świecie, w którym inwestorzy i klienci coraz bardziej cenią funkcjonalność, estetykę i innowacyjność rozwiązań.

Kobiety w branży budowlanej mają zdolność do odkrywania nieszablonowych sposobów rozwiązywania problemów. Z kolei ich umiejętność łączenia różnych stylów, materiałów i technologii prowadzi do tworzenia projektów, które wykraczają poza standardy. To nietuzinkowe podejście wnosi świeży powiew tam, gdzie obowiązywały utarte, nieraz już przestarzałe schematy.Zarządzanie ryzykiem

Choć kobiety najczęściej kojarzone są z umiejętnościami miękkimi, to jednym z obszarów, w którym wypadają lepiej niż mężczyźni jest analiza ryzyka i podejmowanie przemyślanych decyzji. To najlepszy dowód na to, że empatia idzie w parze z chłodną biznesową kalkulacją zysków i strat. Zdolność do identyfikacji potencjalnych problemów i planowania działań zaradczych są kluczowe dla minimalizowania trudności i rozwiązywania problemów, jakie pojawiają się w trakcie projektów, o czym przekonał się na pewno każdy kto pracował na budowie.

Kobiety potrafią także dostrzegać potencjał cyfrowych rozwiązań. Mając świadomość, że w kontekście realizowania przedsięwzięcia budowlanego nie ma nic gorszego niż brak lub zły przepływ informacji, stawiają na skuteczne narzędzia, usprawniające te procesy. Jednym z nich jest platforma BinderLess, umożliwiająca zarządzanie dokumentacją budowlaną w jednym systemie, a tym samym pozwalająca na bieżący dostęp do kluczowych informacji wszystkim zaangażowanym stronom.
Wrażliwość na innych i troska o środowisko

Kobiety mają również istotny udział w projektowaniu bardziej zrównoważonych i przyjaznych dla środowiska budowli, kierują się wartościami społecznymi i ekologicznymi. Skłonność kobiet do poszukiwania ekologicznych i energooszczędnych rozwiązań wpisuje się w rosnące oczekiwania społeczeństwa dotyczące odpowiedzialności środowiskowej.

To właśnie kobiety często są prekursorkami wykorzystania zaawansowanych technologii i kreowania strategii efektywnego wykorzystania zasobów, a włączanie w projekty budowlane dbałości o ludzi i otoczenie prowadzi do pozytywnych zmian w najbliższym otoczeniu, np. w przestrzeni miejskiejKobiety na budowy!

Jak widać, obecność kobiet w budownictwie nie tylko przekształca tę branżę, ale również wzbogaca ją o różnorodne umiejętności i perspektywy. Nie sposób wymienić wszystkich powodów, dla których tak się dzieje. Cechy przypisywane kobietom, takie jak wytrwałość, komunikatywność, kreatywność, zdolność do zarządzania ryzykiem i troska o wspólnotę, stanowią niewidoczną, ale niezwykle istotną siłę napędową postępu. To właśnie dzięki kobietom, budownictwo staje się bardziej innowacyjne, zrównoważone i dostępne dla wszystkich.

Niemniej wiele jest jeszcze do zrobienia. Jak słusznie zauważa Natalia Zioło, pełny i równy udział kobiet we wszystkich gałęziach branży budowlanej powinien być standardem. – dlatego też rolą kobiet w kształtowaniu dzisiejszego budownictwa jest (niestety) walka o równość i brak dyskryminacji. O zauważenie i docenienie nas kobiet jako pracowników posiadających odpowiednie kompetencje i wiedzę. O nie ocenianie nas przez pryzmat płci słabszej i piękniejszej. Jak już kobieta przestanie z tym walczyć, okaże się, że zespół zyskał wykwalifikowanego pracownika z głową pełną pomysłów i zapałem do działania. – konkluduje Natalia. Także kobiety – do dzieła!

158 wyświetleń0 komentarzy

Comentários


bottom of page