top of page

Zarządzanie czasem na budowie - szanse i wyzwania

Jak w rzeczywistości wygląda zarządzanie czasem na budowie, jak opóźnienia wpływają na zespół oraz czy nowoczesne metody zarządzania mają szansę zaistnieć w branży?🤔

Zapytaliśmy Natalię Zioło - roszczeniowca z 10-letnim doświadczeniem w budownictwie - o to jak zarządzać komunikacją na budowie, żeby unikać najbardziej powszechnych problemów.Czy zarządzanie czasem na budowie jest problemem? Pozornie proste, ale jednak mało elastyczne?

Uważam, że umiejętność zarządzania czasem jest jedną z kluczowych kompetencji pozwalających na sprawne realizowanie kontraktów budowlanych. W obecnych czasach, buduje się szybko, dlatego też od zespołu realizującego kontrakt powinno się wymagać umiejętnego planowania zadań. Niestety, na co dzień spotykam się z nieumiejętnym zarządzaniem czasem zarówno swoim, jak i członków zespołu, a także realizowanych zadań.  Uważam, że powodem tego stanu rzeczy jest brak umiejętności planowania, a także pomijanie zadań z pozoru nie mających większego znaczenia dla zakładanego celu. Skutkuje to występowaniem w trakcie realizacji okoliczności, na które nikt nie przewidział zapasu czasu.

W dalszym ciągu, często spotyka się kadrę zarządzającą, która nie wykorzystuje narzędzi wspomagających planowanie realizacji, a w dalszej kolejności kontrolę czasu realizacji. Przez to, po wystąpieniu nieprzewidzianych uprzednio przez nas okoliczności, nie jesteśmy w stanie określić ich realnego wpływu na realizowaną inwestycję.

Należy zwrócić również uwagę na indywidualne zarządzanie czasem. Większość z nas działa zadaniowo, określając cele krótko i długo-terminowe. Pomiędzy poszczególnymi zadaniami występują „przerwy czasowe”, które najczęściej są marnotrawione na bezproduktywne zadania. A jakby ten czas wykorzystać w przygotowanie się do kolejnych zadań, przyszykowanie zasobów, zaplanowanie ich sekwencji, zastanowieniem się nad ewentualnymi zdarzeniami które mogą utrudnić osiągnięcie celu, zadanie może okazać się prostsze, tylko dlatego, że będziemy przygotowani na różne warianty.

 

Czy na budowie mają szanse zaistnieć nowoczesne metody zarządzania zespołem Agile, Kanban itp.?


Uważam, że to najwyższy czas aby powszechnie zacząć stosować nowoczesne metody zarządzania zespołem. W przypadku licznych zespołów, na dużych budowach (mniejszych również) trudno jest zapanować i skoordynować działanie wszystkich zaangażowanych osób. W trakcie realizacji, zespoły często skupiają się na „tu i teraz”, realizacją aktualne zadania i rozwiązując najistotniejsze problemy, z pominięciem zagadnień z pozoru mniej istotnych. Bieżący podgląd do zadań realizowanych przez innych członków pozwala nie tylko na wzajemne korygowanie błędów, ale również wspomaga koordynację pomiędzy osobami czy zespołami. Mając na uwadze ilość nieprzewidywalnych zdarzeń na budowie, nowoczesne metody zarządzania zespołem jak Agile pozwalają na zwinną identyfikację tych zdarzeń oraz dostosowanie działań zespołu do ich skali.

 

Jak opóźnienia wpływają na morale zespołu?

Opóźnienia jednej osoby, generują, opóźniania kolejnej, a w konsekwencji całego zespołu. Najczęściej to nasze własne (zespołu) opóźnienia przyczyniają się do opóźnienia realizacji prac na budowie. W mojej ocenie, opóźnienia są wynikiem nieumiejętnego planowania swoim czasem, jak i czasem zespołu. Opóźnienie powoduje presję, a pod presją czasu trudno się pracuje. Presja będzie powodować zmniejszenie koncentracji, a to z kolei może przyczynić się do możliwości popełniania kolejnych błędów, generujących jeszcze większe opóźnienie. Morale zespołu zaczynają podupadać. Zaczyna być wywierany nacisk zarówno przez przełożonych jak i przez zamawiającego/inwestora. Niestety, wiele osób nie radzi sobie z taką sytuacją i podejmuje decyzję o odejściu z zespołu, co kolejno negatywnie wpływa na pozostałych członków.

W mojej ocenie opóźnienie negatywnie wpływa na morale zespołu. Dopóki nie zostaną wdrożone narzędzia i techniki wspomagające planowanie, opóźnienia będą występować. Oczywiście ich wprowadzenie, nie spowoduje nagle, że wszystkie budowy będą realizowane terminowe, ale na pewno zminimalizują powstające opóźnienia i przede wszystkim pozwolą zespołom na znacznie wcześniejsze zaplanowanie działań zapobiegawczych lub minimalizujących to opóźnienie.

 

Jaka jest rola kobiet w kształtowaniu dzisiejszego budownictwa jako branży?


Rola kobiety w budownictwie jest w dalszym ciągu pomijalna. W pierwszej kolejności kobiety muszą przebić się przez mur stereotypów, poglądów i patriarchatu, a dopiero kolejno mogą zaprezentować swoje umiejętności. To demotywuje, pozbawia energii. Energia kobiet powinna zostać spożytkowana na działanie, nowe pomysły. Budowanie różnorodnych zespołów sprzyja sprawnemu realizowaniu zadań. Przecież każdy z nas ma inne pomysły, doświadczenia, wiedzę. Umiejętność spojrzenia na powstały problem z różnych perspektyw może przynieść rozwiązanie korzystniejsze dla realizowanego zadania. 


Pełny i równy udział kobiet we wszystkich gałęziach branży budowlanej powinien być standardem, dlatego też (niestety) rolą kobiet w kształtowaniu dzisiejszego budownictwa jest walka o równość i brak dyskryminacji, o zauważenie i docenienie nas kobiet jako pracowników posiadających odpowiednie kompetencję i wiedzę, o nieocenienia nas przez pryzmat płci słabszej i piękniejszej. Jak już kobieta przestanie z tym walczyć, okaże się, że zespół zyskał wykwalifikowanego pracownika z głową pełną pomysłów i zapałem do działania.   

123 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comentarios


bottom of page